Onze garanties

Onze garanties

Wijnrondreizen.com - Wie is de oprichter ?

Hulp nodig ?

Vragen ? Tot je dienst !
Contacteer ons
(+32) 0474 011 666

Hulp nodig ?

Vragen ? Tot je dienst !
Contacteer ons
(+32) 0474 011 666

Pakketreis : extra bescherming en garanties voor jou als klant

Een pakketreis bied je extra bescherming en garanties wanneer het misgaat voor of tijdens de reis die je hebt geboekt bij een touroperator. Ook bij Wijnrondreizen.com. Jouw specialist in ontspannende wijnreizen naar 35 bestemmingen wereldwijd. We zijn namelijk aangesloten bij het Garantiefonds Reizen (GFG) in België. In dit artikel, lichten wij je graag toe wat een pakketreis inhoudt, welke bescherming het jou biedt en wat je garanties zijn. Er is sprake van een pakketreis wanneer je in ieder geval de overnachtingen via ons boekt met een bijkomende dienst zoals vervoer, activiteit enzovoort.

Pakketreis en wetgeving

Wanneer je bij ons een pakketreis boekt waarbij ten minste twee reisdiensten worden gecombineerd (bv. vervoer en accommodatie), overnachting inbegrepen, dan geniet je de bescherming en garanties zoals voorgeschreven door de Europese richtlijnen en meer bepaalde de Belgische wetgeving. Bovendien zijn we als touroperator vrij om je extra bescherming te bieden als dit voordeliger voor jou. We bieden je namelijk graag uitstekende persoonlijke service.

Wat is een pakketreis in kort ?

Een pakketreis is de combinatie van minstens twee van de vier volgende diensten:

 1. passagiersvervoer;
 2. accommodatie die niet intrinsiek deel uitmaakt van passagiersvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;
 3. verhuur van auto’s of andere motorvoertuigen;
 4. elke andere toeristische dienst die niet intrinsiek deel uitmaakt van bovenstaande reisdiensten, en een aanzienlijk deel of essentieel onderdeel van de reis vormt.

Die combinatie moet een reisprestatie inhouden die de 24 uur overschrijdt of een overnachting omvat.

Elke dergelijke combinatie valt onder de wetgeving:

 • zodra ze wordt aangeprezen als “pakketreis”
 • zodra ze bij één verkooppunt wordt gekocht en gekozen voor betaling of valt onder een totale prijs

Dat is eveneens het geval:

 • wanneer een reiziger een overeenkomst sluit waarbij hij achteraf door een keuze van verschillende reisdiensten een combinatie kan samenstellen (bv. een tegoedbon);
 • wanneer een reiziger reisdiensten koopt van verschillende professionelen die, via onderling verbonden onlineboekingsprocedures, zijn naam, betalingsgegevens en zijn e-mailadres doorgeven, waarbij de combinatie plaatsvindt uiterlijk vierentwintig uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst.

We spreken hier van een gekoppelde reis.

Informatieplicht

In het kader van een georganiseerde reis of een “pakketreis” ben je als reiziger volledig beschermd. De organisator (Wijnrondreizen.com) heeft een uitgebreide informatieplicht en is verantwoordelijk voor het goede verloop van je reis, zelfs in geval van nalatigheid door zijn toeleveranciers of vertegenwoordigers. Hij is verantwoordelijk, behalve in een aantal specifieke gevallen (fout begaan door de reiziger of een derde, bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden). De reiziger is ook beschermd wanneer de organisator in financiële moeilijkheden geraakt.

Voorbeelden

 • Je boekt een vliegreis of treinreis waarbij accommodatie en activiteiten zijn inbegrepen
 • Je boekt een autovakantie met accommodatie en activiteiten
 • Je krijgt van ons een pakketreiscadeaubon waarbij een hotelovernachting wordt gecombineerd met een trein- of vliegticket.

Verdere verplichtingen als reisorganisator van pakketreizen

Hier vind je wat je verder moet weten voor je het reiscontract ondertekent en wat je moet doen bij problemen.

Precontractuele informatie (bij de offerte)

Vooraleer je een overeenkomst sluit, moeten wij je en/of de doorverkoper je op de hoogte brengen van je rechten. Je ontvangt de nodige informatie waarop je je aankoopbeslissing kunt baseren. Het gaat hier meer bepaald om de offerte. Het gaat hierbij om:

 • de voornaamste kenmerken van de in de pakketreis vervatte reisdiensten (bestemming, vervoermiddelen, type accommodatie, verstrekte maaltijden, excursies …);
 • de contactgegevens van de organisator en/of doorverkoper;
 • de totaalprijs en betalingsregeling;
 • het eventueel minimaal aantal personen voor de reis;
 • de noodzakelijke paspoorten, visa en gezondheidsformaliteiten;
 • de opzegmogelijkheden als reiziger; en
 • inlichtingen over mogelijke bijkomende annulatie of bijstandsverzekeringen.

Die informatie moet niet verplicht in een keer worden vermeld, bijvoorbeeld in een brochure of de offerte zelf, maar je moet ze wel op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier ontvangen voor je definitief boekt. De gegevens van de reisbrochure of de informatie op de website bij een online boeking, zijn bindend.

Wanneer een organisator of doorverkoper ook afzonderlijke reisdiensten verkoopt, moet hij je vooraf informeren over het feit dat ook die verkopen onder de bescherming bij insolventie vallen.

De pakketreisovereenkomst (de ondertekening van de offerte)

De pakketreisovereenkomst moet in heldere en begrijpelijke taal zijn opgesteld. Ze moet op het moment van ondertekening of niet lang erna aan je worden overhandigd via een kopie of een bevestiging ervan op een duurzame gegevensdrager (bv. brief of e-mail).

De pakketreisovereenkomst, of bevestiging ervan, moet alle precontractuele informatie hernemen. Ze vermeldt ook op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier:

 • jouw bijzondere wensen als reiziger;
 • de aansprakelijkheid van de organisator voor de goede uitvoering van de reisdiensten;
 • de verplichting tot bijstand wanneer je in moeilijkheden verkeert;
 • de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij die optreedt bij insolventie van de organisator of doorverkoper;
 • de contactgegevens van de lokale vertegenwoordiger van de organisator;
 • de verplichting om als reiziger elke tekortkoming in de uitvoering van de pakketreis te melden;
 • de nodige contactinformatie van een alleenreizende minderjarige (indien van toepassing);
 • de procedure in geval van klachten en informatie over buitengerechtelijke geschillenregeling;
 • je recht om de overeenkomst aan iemand anders over te dragen.

Pakketreis overdragen, wijzigen of stopzetten

Bij pakketreizen heb je de mogelijk tot het overdragen naar een andere persoon, het wijzigen ervan, of zelfs het stopzetten wanneer je de reis toch niet wilt laten doorgaan. Lees hier hoe en wat.

Pakketreis overdragen

Als je niet op reis kunt vertrekken, kun je je pakketreis overdragen aan een persoon van jouw keuze, voor zover die tijdig voldoet aan de vereiste voorwaarden om aan de reis deel te nemen (visa, paspoort, enz.).

Je moet de organisator wel inlichten over die fundamentele wijziging via een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail) binnen een redelijke termijn voor het begin van de pakketreis, en in elk geval uiterlijk 7 dagen voor het begin. Wij mogen je daarvoor kosten aanrekenen.

Informatie voor vertrek

Tijdig voor vertrek moet de organisator je informeren over de uurregelingen, de overstapplaatsen en aansluitingen. Daarnaast moet u de nodige ontvangstbewijzen, vouchers en vervoerbewijzen ontvangen.

Prijzen

De prijzen die in de overeenkomst zijn vermeldt, mogen niet worden gewijzigd, behalve in geval van schommelingen in de brandstofprijs, de taksen of de wisselkoersen.

Het contract moet de mogelijke prijsherzieningen (zowel naar boven als naar beneden) en de juiste berekeningsmodaliteiten uitdrukkelijk vermelden. De organisator moet je daarover uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager en op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening. Wanneer die regels niet gerespecteerd worden, mag er geen prijsherziening doorgevoerd worden.

Bedraagt de verhoging meer dan 8 % van de totale prijs, dan kunt u de overeenkomst zonder vergoeding opzeggen. Bij een prijsvermindering kan de organisator bepaalde administratieve kosten aftrekken van de aan jou verschuldigde terugbetaling. Je kunt de organisator vragen om aan te tonen dat die kosten ook werkelijk werden gemaakt.

Pakketreisovereenkomst wijzigen

Verwittigt de reisorganisator jou voor je vertrek dat hij een van de belangrijkste elementen van de pakketreis onmogelijk kan uitvoeren, dan heb je twee opties :

 • je kunt akkoord gaan met de voorgestelde wijziging (en de eventueel bijhorende prijsvermindering) of
 • je kunt de overeenkomst kosteloos opzeggen (en dus volledig terugbetaald worden).

De reisorganisator kan je ook een vervangende pakketreis van gelijkwaardige of hogere kwaliteit voorstellen.

De organisator moet je zo snel mogelijk van de wijziging op de hoogte stellen, op zijn minst via een duurzame gegevensdrager (bv. brief of e-mail). Hij moet je duidelijk inlichten over de wijziging(en), de termijn waarbinnen je moet reageren en het feit dat de overeenkomst automatisch wordt beëindigd als je niet binnen die termijn reageert. Eventueel kan de reisorganisator in een beweging een vervangende pakketreis voorstellen.

Pakketreisovereenkomst opzeggen

Je kunt de overeenkomst opzeggen voor de pakketreis begint. De organisator kan je daarvoor wel een opzegvergoeding aanrekenen (bijvoorbeeld de kosten voor niet-terugbetaalbare vliegtickets). Het mag in ieder geval niet meer bedragen dan de prijs van de voorgenomen pakketreis. Die informatie kan standaard vermeld staan in de overeenkomst of via een algemeen voorbehoud. In elk geval moet de organisator rekening houden waar mogelijk met kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten (bv. de vrijgekomen plaatsen die door andere reizigers worden ingevuld). Die moet hij dan in mindering brengen van de opzegvergoeding.

Je kunt de pakketreis opzeggen zonder enige vergoeding te betalen als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen (bv. terroristische aanslagen, natuurrampen, …). Deze moeten aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of het passagiersvervoer naar de plaats van bestemming.

De organisator kan de overeenkomst opzeggen zonder schadevergoeding aan je te moeten betalen als:

 • het minimumaantal reizigers bepaald in de overeenkomst niet werd bereikt of
 • onvermijdbare en buitengewone omstandigheden de uitvoering van de pakketreis in de weg staan.

De organisator moet alle terugbetalingen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de opzegging verrichten.

Ten slotte

Bij pakketreizen is het belangrijk om te weten dat er geen bedenktijd is en dat een reis terwijl je ter plaatse bent aangepast kan worden naar de situatie, bijvoorbeeld wegens veiligheid. Lees hier alles over in dit laatste gedeelte.

Geen bedenktermijn bij pakketreizen

Wanneer je een pakketreis boekt bij een reisorganisator of doorverkoper, hebt je geen recht op een bedenktermijn. Dit geldt ook niet bij het online boeken van de pakketreis in tegenstelling tot de 14 dagen die zijn voorgeschreven bij de aankoop van een tastbaar goed zoals boeken of elektronica. De online boeking is onderworpen aan de wettelijke regels bij afstandsverkoop (zoals verkoop via het internet). Het wettelijke herroepingsrecht geldt immers niet voor reisdiensten. Boekt u online een pakketreis of reserveert je zelf een hotel of vlucht, dan heb je geen recht op de herroeping van de overeenkomst.

Aanpassing van de diensten tijdens de uitvoering van de pakketreis

Wat als een belangrijk deel van de diensten uit het reiscontract tijdens de reis niet kan worden uitgevoerd? Dan moet de reisorganisator al het mogelijke ondernemen om je kosteloos evenwaardige oplossingen aan te bieden.

Verschillen de gepresteerde diensten van de oorspronkelijk voorziene diensten, dan moet de reisorganisator je het verschil terugbetalen. Is dat niet mogelijk? Of weiger je dit om een geldige reden (je krijgt bijvoorbeeld een guesthouse in plaats van een 4 sterren hotel aangeboden) ? Dan kan de overeenkomst worden opgezegd en moet de organisator je kosteloos en zo snel mogelijk een evenwaardig vervoermiddel aanbieden om je naar je plaats van vertrek te laten toekomen. In dat geval moet hij je ook vergoeden.

Verantwoordelijkheid van de organisator

De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Daarbij moet hij rekening houden met de verwachtingen die je redelijkerwijs koestert op basis van de informatie die je hebt gekregen (zowel vóór het afsluiten van het contract als in de pakketreisovereenkomst zelf).

Hij is ook aansprakelijk voor elke schade die je oploopt als gevolg van de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, behalve:

 • als de reiziger in gebreke is;
 • als het aan een derde ligt die niet bij de uitvoering van de pakketreis betrokken is;
 • in geval van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid beperken tot driemaal de prijs van de reis, behalve voor opzettelijke of door nalatigheid veroorzaakte schade of persoonlijk letsel. 

Bevindt je je in een moeilijke situatie ? Dan moet de reisorganisator je zo snel mogelijk bijstand verlenen, bijvoorbeeld door je te informeren over medische diensten of je te helpen communiceren. De organisator kan je alleen een vergoeding vragen wanneer de schuld van de omstandigheden bij jou ligt.

Wanneer de terugkeer door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet kan plaatsvinden, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor maximaal drie overnachtingen per reiziger. Wanneer het gaat om personen met een handicap, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand nodig hebben, is die plicht van de organisator niet beperkt tot drie overnachtingen.

Een klacht indienen bij tekortkomingen

Om gedekt te zijn, moet je elke tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die je ter plaatste vaststelt, zo spoedig mogelijk signaleren aan de organisator. Dat kan ook door het te laten weten aan de doorverkoper.

Wordt er een klacht ingediend, dan moet de reisorganisator zo snel mogelijk gepaste oplossingen zoeken. Als reiziger kun je hier een redelijke termijn opleggen aan de organisator. Slaagt de reisorganisator er niet in om binnen die termijn de tekortkoming aan te pakken, dan kun je zelf de nodige stappen ondernemen en de nodige uitgaven later verhalen op de organisator.

Bron : Belgische Ministerie van Economische zaken